KORONAVÍRUS: NAKUPUJTE CEZ E-SHOP BEZ OBMEDZENIA ! Podrobnejšie informácie tu.

Kontakty

FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE:

Honey B s.r.o.

So sídlom: Černyševského 10, 851 01, Bratislava

IČO: 54 455 014

DIČ: 2121734065

nie sme platcami DPH

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.161828/B

 

BANKOVÉ SPOJENIE

SK03 1100 0000 0029 4713 0595

Tatra banka a.s.

KONTAKTY

Email: info@honeyb.sk

Mobil: 00421 902 095 231

 

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU:

Honey B s.r.o.

Černyševského 10, 851 01, Bratislava Slovensko

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70