KORONAVÍRUS: NAKUPUJTE CEZ E-SHOP BEZ OBMEDZENIA ! Podrobnejšie informácie tu.

Pravidlá súťaže o balíček produktov MOJMEDIK na sociálnej platforme Facebook a Instagram

Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže je Gramina PLUS s.r.o. so sídlom: Na Balotách 12, 044 13 Valaliky, IČO: 53 125 878, DIČ: 2120356821, kontakt: info@mojmedik.sk.

 

Trvanie súťaže:

Súťaž trvá od 16. 11. 2020 (od zverejnenia súťažného príspevku) do 29. 11. 20120 23:59.

 

Podmienky účasti:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby od 18 rokov s bydliskom na Slovensku, ktoré odpovedajú do komentára na otázky a splnia ostatné podmienky uvedené nižšie. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci organizátora.

Účasť v súťaži je bezplatná a dobrovoľná. Účastník sa zapája do súťaže prostredníctvom komentovania súťažného príspevku na Facebooku alebo na Instagrame.

 

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je komentovanie súťažného príspevku na Facebooku alebo Instagrame, kde je potrebné uviesť aspoň jednu činnosť, ktorú robia súťažiaci pre podporu imunity, a uviesť aspoň jeden účel, na ktorý sa môže použiť propolisová tinktúra.

 

Výhra a jej hodnota:

Súťažiaci hrajú o 2 balíčky na podporu imunity zo stránky www.mojmedik.sk v hodnote 26 €.

 

Spôsob zvolenia výhercu:

Výhercovia budú zvolení formou žrebovania. Žrebovanie bude náhodné a bude prebiehať online. Pre každú sociálnu sieť (Facebook a Instagram) bude vyžrebovaný jeden výherca. Výhercovia môžu vyhrať iba na jednej zo sociálnych sietí; teda v prípade, že by bol aj na Facebooku aj na Instagrame vyžrebovaný ten istý výherca, výhru na druhej sociálnej sieti získa nasledujúci vyžrebovaný.

 

Spôsob oznámenia výhercov:

Výhercovia budú oznámení v komentári pod súťažným príspevkom alebo v samostatnom príspevku a bude im zaslaná súkromná správa na Facebooku a na Instagrame.

 

Akým spôsobom bude výhra doručená:

Výhra bude výhercom dodaná prepravnou spoločnosťou do 10 pracovných dní.

 

Kedy výherca stráca nárok na výhru:

Výherca stráca nárok na výhru, ak sa s ním nebude možné skontaktovať do 7 pracovných dní od vyhlásenia výhry, ak nebude ochotný poskytnúť údaje pre doručenie, prípadne ak výhru nepreberie.

 

Zmena pravidiel súťaže:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade neočakávaných udalostí.

 

Vyjadrenie súhlasu so štatútom súťaže a so spracovaním osobných údajov:

Komentovaním súťažného príspevku súťažiaci súhlasí s podmienkami a štatútom súťaže. 

Účasťou v súťaži súťažiaci udeľuje súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním jeho osobných údajov spoločnosti Gramina PLUS s.r.o. so sídlom: Na Balotách 12, 044 13 Valaliky, IČO: 53 125 878, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky https://www.mojmedik.sk/, Facebook stránky Mojmedik (https://www.facebook.com/mojmedik/) a Instagramového profilu Mojmedik (https://www.instagram.com/mojmedik/). Súhlas sa udeľuje na osobné údaje v rozsahu vek, poloha, pohlavie, jazyk, pohyby po webstránke, ip-adresa a záujmy na sociálnej sieti Facebook. Udelením súhlasu súťažiaci prehlasuje, že dovŕšil 18 rokov.

 

Prepojenie s Facebookom:

Facebook nemá voči súťaži žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená touto spoločnosťou a nemá so súťažou žiadne prepojenie.